X

ĐĂNG KÝ LỊCH HẸN

X
Họ và tên *
Số điện thoại *
Ngày đặt lịch hẹn

ĐĂNG KÝ LỊCH HẸN

X
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Dịch vụ

nav
0593 720 439 – 0964 444 999 Nha khoa Đại Nam Sài Gòn
DỊCH VỤ GIÁ ƯU ĐÃI 30% ĐƠN VỊ
Nhổ răng 150.000-450.000 100.000-300.000 răng
Trám răng 200.000-500.000 150.000-350.000 răng
Cạo vôi răng 300.000-500.000 200.000-350.000 2 hàm
Tẩy trắng răng 1.700.000-2.500.000 1.200.000-1.700.000 2 hàm
Răng giả tháo lắp 300.000-550.000 200.00-400.000 răng
Răng sứ Mỹ 1.000.000 700 răng
Răng sứ Titan 2.100.000 1.400.000 răng
Răng Zirconia 4.000.000 2.800.000 răng
Răng sứ Cercon 6.000.000 4.000.000 răng
Răng sứ Pha lê 5.000.000 3.500.000 răng
Răng sứ Quý Kim 9.800.000 6.800.000 răng
Chỉnh hình răng 35.000.000  – 120.000.000 24.500.000   – 84.000.000 2 hàm
 Cấy Implant 1.000-1.650USD 800-1.200USD trụ